Bestuur

Gewoon Speciaal Onderwijs werkt met een raad van toezicht-model. In dit model zijn bestuur en toezicht gescheiden. Dat sluit aan bij de richtlijnen van de Code Goed Bestuur, die zijn ontwikkeld door de landelijke PO-Raad.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, en bewaakt de onderwijskwaliteit en continuďteit van de organisatie. De raad van bestuur geeft leiding aan de directeuren van de zeven scholen, het expertisecentrum KANS in onderwijs en het Centraal Bureau.
De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en een goede gang van zaken binnen hun eigen school.
 
Raad van bestuur
De heer F. (Freerik) Meeuwes
De heer drs. R.A.H.J. (Rob) Damwijk
e-mail:              info@gsonderwijs.nl
telefoon :         030-636 1530