Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiŽle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs bestaat per 1-1-2020 uit:

De Wissel

Karla van Donkersgoed
personeelsgeleding
Annelies Spithoven
oudergeleding
†††††††††††††††††††††††††††† Van Leersumschool

Erika Dekker
personeelsgeleding
Elles Zink
oudergeleding
De Kristal

Judie Poels †
personeelsgeleding
Marcel van der Blom
oudergeleding
Het Anker

Kady van Gelderen
personeelsgeleding
Rik Berkulo†
oudergeleding
De Stuifheuvel

Femke Aalst
personeelsgeleding
Herman Polderman
oudergeleding
KANS
Sylvia Peters†
personeelsgeleding
(kandidaatlid)
Berg en Bosch School

Vacature
personeelsgeleding
Marthe Stalenhoef
personeelsgeleding
Kristian Vlaardingenbroek
oudergeleding
Berg en Bosch College


Vacature
personeelsgeleding
Rob de Goede
oudergeleding† †

† † † † † †
††††††††††††††††††††††††††††††††††
†††
Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
Tijdelijk mailadres: info@gsonderwijs.nl


Klik hier voor het GMR reglement.

Klik hier voor de notulen van de GMR vergaderingen

Klik hier voor de jaarverslagen van de GMR