Onze organisatie

Onze organisatie
Elk kind verdient zo goed mogelijk onderwijs en de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Gewoon Speciaal Onderwijs zet zich hier sámen met het reguliere onderwijs voor in.
 
Gewoon Speciaal Onderwijs is dé ondernemende partner in het realiseren van kansen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs, arrangementen en ondersteuning.

Visie Gewoon Speciaal Onderwijs
Leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen. 
Het uiteindelijke doel is leerlingen te leren hoe zij later als zelfstandige en zelfbewuste burgers kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Gewoon Speciaal Onderwijs biedt hiertoe lesplaatsen, arrangementen en ondersteuning (scholen en KANS). Ouders en professionals werken samen aan de ontwikkeling van de leerling en er is maximale afstemming met alle bij de ontwikkeling van de leerling betrokken instanties.
 
Missie Gewoon Speciaal Onderwijs
Gewoon Speciaal Onderwijs is een ondernemende partner in het realiseren van een kans voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wat ons daarbij drijft is leerlingen te leren hoe zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.

Om onze visie te verwezenlijken zoeken we actief naar de verbinding met ouders, scholen, besturen, jeugdhulp, onderzoeksinstituten, universiteiten, gemeenten en andere organisaties.

Klik hier voor het Strategisch Beleidsplan 2020