Onze scholen & KANS


Gewoon Speciaal Onderwijs heeft zeven scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze scholen geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van 3-20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op elke school werkt een team van deskundige en gepassioneerde professionals. Dit team ondersteunt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en bereidt hen voor op een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving.
 
De stichting bestaat uit vier scholen voor speciaal basis onderwijs (sbo), twee scholen voor speciaal onderwijs (so), een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en een expertisecentrum.
De sbo-scholen zijn: Het Anker) in Wijk bij Duurstede, de Kristal in Maarssen, de Stuifheuvel in Zeist en de Wissel in Houten.
De so-scholen zijn: de Dr. C.P. van Leersumschool met locaties in Zeist en Veenendaal en de Berg en Bosch School met locaties in Bilthoven en Houten.
De vso-school is het Berg en Bosch College met locaties in Bilthoven en Houten.
 
Gewoon Speciaal Onderwijs beschikt over een eigen expertisecentrum: KANS in onderwijs. KANS is gespecialiseerd in het begeleiden, onderzoeken en behandelen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leer- of gedragsprobleem. Het centrum begeleidt, coacht en traint ook leraren, teams en ouders.

Alle directeuren van Gewoon Speciaal Onderwijs zijn ingeschreven in Schoolleidersregister PO