Strategisch beleid

Gewoon Speciaal Onderwijs is ondernemend en innovatief - we spelen in op een veranderende omgeving. 
 
Het bestuursbeleidsplan wordt éénmalig voor alleen 2020 opgesteld. Het beleidsplan is gemaakt op basis van het fusierapport en de beleidsplannen die de besturen van SGS en BBO in het verleden hebben opgesteld en vormt in die zin een beknopt en voorlopig beleidsplan dat als werkdocument kan dienen voor de plannen van de nieuwe organisatie.
Gedurende 2020 zal input gevraagd worden voor het toekomstige strategisch beleidsplan vanuit de verschillende geledingen.


Klik hier voor het Strategisch Beleidsplan 2020